Hawaiin music healing me

I got inspired by this Hawaiian artist Dennis Kamakahi to play this song ” Wahine Ikea”.

I have been spending many years with Hawaii local musicians and other types of artists.

However, I don’t know much about the Hawaiian language.

All I know is their music has been healing me and kept me from creating music.

So today I played this song.

Wähine `Ilikea by Dennis Kamakahi

Pua kalaunu ma ke kai
`O Honouliwai
Wahine `ilikea i ka poli `o Moloka`i
Nö ka heke

Nani wale nö nä wailele `uka
`O Hina `o Hähä `o Mo`oloa
Nä wai `ekolu i ka uluwehiwehi
`O Kamalö i ka mälie

Nani wale nö ka `äina Hälawa
Home ho`okipa a ka malihini
`Äina uluwehi i ka noe ahiahi
Ua lawe mai ka makani Ho`olua

English translation

Crown flower by the shore
Of Honouliwai
Fair skinned woman in the bosom of Moloka`i
Is the best
 
Beautiful waterfalls of the upland
Hina, Hähä and Mo`oloa
The three waters in the verdant overgrowth
Of Kamalö, in the calm
 
Beautiful is the land, Halawa
Hospitable home to the visitors
Land verdant, in the evening mist
Brought by the wind of Ho`olua