Hamabe no Uta 浜辺の歌

🇺🇸🌈Hamabe no uta
Ashita hamabe wo samayoeba
Mukashi no koto zo shinobaruru
Kaze no oto yo kumo no samayo
Yosuru nami mo kai no iro mo
 
Yuube hamabe wo motooreba
Mukashi no hito zo shinobaruru
Yosuru nami yo kaesu nami yo
Tsuki no iro mo hoshi no kage mo
 
Hayachi tachimachi nami wo fuki
Akamo no susozo nurehijishi
Yomishiware wa subete iete
Hamabe no masago managoima wa
浜辺の歌
あした浜辺を さまよえば
昔のことぞ しのばるる
風の音よ 雲のさまよ
寄する波も 貝の色も
 
ゆうべ浜辺を もとおれば
昔の人ぞ しのばるる
寄する波よ かえす波よ
月の色も 星のかげも
 
はやちたちまち 波を吹き
赤裳(あかも)のすそぞ ぬれひじし
病みし我は すべていえて
浜の真砂(まさご) まなごいまは